Na hIontaisí  (Amhrán rithimiúil a chantar sna Déise i bPort Láirge)

S an bhfaca tú an t-iontas do chonacsa Luan Cásca?
Madra rua a' fiach agus diallait ón Spáinn air;
Pocfhia ar a mhuin thiar is é ag imirt ar chláirsigh;
Damhán alla is cóir aige a' tógaint caisleáin dóibh.


Is m'anamsa deidireo dillín ó déireo,
M'anamsa deidireo dillín ó déireo,
M'anamsa deidireo dillín ó déireo,
Babaró, deirimse is déanaimis rince!


'S an bhfaca tú an t-iontas do chonacsa an lá úd?
Cnoc Mhaoldomhnaigh istigh ar bord árthaigh;
Baile na Sagart á tharraingt thar sáile;
Táilliúir i mbéal muice is é ag scuabadh na sráide.


Is m'anamsa deidireo dillín ó déireo,
M'anamsa deidireo dillín ó déireo,
M'anamsa deidireo dillín ó déireo,
Babaró, deirimse is déanaimis rince!


'S an bhfaca tú an t-iontas do chonacsa i mBun Bóthair?
Eascú is píb aici 's í fada córach;
Londubh is claidheamh aige ag coimheascar le smólach;
Ag Garraí na gCaorach lá gréine ag baint móna.


Is m'anamsa deidireo dillín ó déireo,
M'anamsa deidireo dillín ó déireo,
M'anamsa deidireo dillín ó déireo,
Babaró, deirimse is déanaimis rince.


'S an bhfaca tú an t-iontas do chonacsa an lá úd?
Eilit a' ceangailt is eilit a' cáitheadh;
Dhá eilit déag ag déanamh dóibh stáca;
Dreoilín agus píce 's é caitheamh chucu in airde.


'S m'anamsa deidireo dillín ó déireo,
M'anamsa deidireo dillín ó déireo,
M'anamsa deidireo dillín ó déireo,
Babaró, deirimse is déanaimis rince.

Na hIontaisí (Translation)


And did you see the surprise of your Easter Monday concussion?
Fox hunting and saddle from Spain;
Pocfhia on his back while playing the harp;
He is a spider who builds castles for them.


My soul is deidireo dillín ó déireo,
My soul is deidiro dillín from déireo,
My soul is deidiro dillín from déireo,
Babaró, I say let's dance!


And did you see the surprise of your vision that day?
Melody Hill inside on board a vessel;
Baile na Sagart being pulled overseas;
A tailor in a pig 's mouth is sweeping the street.


My soul is deidireo dillín ó déireo,
My soul is deidiro dillín from déireo,
My soul is deidiro dillín from déireo,
Babaró, I say let's dance!


And did you see the wonder of your conquest in Bunbroad?
Ease and pipe are long and fair;
A blackbird with a sword mingling with a thrush;
At Garraí na gCaorach a sunny day cutting turf.


My soul is deidireo dillín ó déireo,
My soul is deidiro dillín from déireo,
My soul is deidiro dillín from déireo,
Babaró, I say let's dance.


And did you see the surprise of your vision that day?
Eilit binding and elit casting;
Twelve elves making them a stake;
A wren and a pike are thrown at them.


And my soul is deidireo dillín ó déireo,
My soul is deidiro dillín from déireo,
My soul is deidiro dillín from déireo,
Babaró, I say let's dance.