Cum Dán poetry competition

Cum Dán poetry competition

  • Feb 06,2021

Beidh an comórtas Cum Dán ar siúl againn arís i mbliana agus tá CCÉ Chiarraí ag súil le bhúr dtacaíocht. Tá an chomórtas seo oscailte do phaistí bunscoile i Ranganna 3-4 agus Ranganna  5-6. Ba chóir go mbeidh íosmhéid de 8 líne i ngach dán. Is é 1ú Márta an spriocdáta chun na dánta a bheith istigh.  

Féachaígí ar an bpostaer do thuilleadh eolais.


Cum Dán will be run again this year and Kerry CCÉ once again look forward to your support. The poetry competition is open to primary school pupils with two categories: Ranganna 3-4 and Ranganna 5-6. The poem should be a minimum of 8 lines. March 1st  is the deadline for the poems to be submitted.

Look at the attached poster below for further information.