Cúpla focal - A few Words


Dia dhuit – hello to you


Dúisigh – wake up


Gabh mo leithscéal – Excuse me


Brostaigh ort! – Hurry up!


Múch an teilifis! – Switch off the TV!


Dún an doras le do thoil –Close the door please


Amach leat/libh! – Out you/ye go!


Tóg sos – Take a break


Stad! – Stop!


Suigh síos – Sit down


Tóg go bog é! – Take it easy!


Brostaigh! – Hurry up!


Cuir ort do chóta – Put on your coat


Faigh é! – Get it!


Bí cúramach – Be careful


Ní féidir leatsa é sin a dhéanamh – You can’t do that


Ná bí ag dul ró thapa – Don’t be going too fast


Téigh amach – Go outside


Faigh do mhála scoile – Get your school bag


Tá sé in am don dinnéar – It’s time for dinner


Cén t-am é? – What time is it?


An bhfuil d’obair bhaile déanta agat/agaibh? –


Have you/ye your homework done?


Cé atá ar an bhfón? – Who’s on the phone?


Ar ith tú do lón inniu? – Did you eat your lunch today?


Téigh a codladh – go to sleep


Oíche mhaith agus codladh sámh! – Goodnight and sleep tight!


Slán leat – Goodbye (to the person who’s leaving)


Slán agat – Goodbye (to the person who’s not leaving)


Slán abhaile – safe home


..