Guidelines for Comhrá Gaeilge ...

Sult na nÓg/Fleadh Cheoil
Comórtas: Comhrá Gaeilge

Guidelines for Comhrá GaeilgeSult na nÓg/Fleadh Cheoil

Comórtas  : Comhrá Gaeilge

Dia Duit. Conas atá tú ?

An dtaitníonn an Ghaeilge leat?

An labhraíonn tú Gaeilge taobh amuigh den scoil?

An bhfuil Gaeilge ag do thuismitheoirí?

Má tá, seo an comórtas duitse!!

Sult na nÓg an t-ainm atá air

Is comórtas é atá dírithe ar an nGaeilge labhartha.

Le haghaidh an chomórtais ,caithfear ceisteanna a ullmhú ar na topaicí seo a leanas - Mé Féin, Mo Chlann, Mo Scoil, Mo Chaithimh Aimsire ,An Teilifís agus srl.Ina theannta sin,  beidh ar an dalta staidéar a dhéanamh ar na heagraíochtaí seo a leanas .Cumann Lúthchleas Gael , TG4 , Raidió na Gaeltachta agus Conradh na Gaeilge.

Chomh maith leis sin tugtar deis don dalta dán a aithris (Dán Nuachumtha nó Dán Gaelach a thaitníonn go mór leat)

Maireann an agallamh deich nóiméad nó mar sin.

Is taithí iontach é agus tugann sé seans do pháistí bunscoile agus meánscoile feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

Ta níos mó eolais le fáil thíos

 

Age Groups:

Sult/Fleadh

G = Under-9

H = 9-11

I = 11-13

Fleadh

J = 13-15

K = 15-18

i) The focus of the competition is Conversational Irish.

ii) Five prize winners qualify from County (Regional) to Provincial Fleadhanna and five prize winners qualify from Provincial to the All-Ireland Fleadh in each age group. At All-Ireland Level 1st, 2nd and 3rd prizes are awarded. (Fleadh only)

A percentage mark must be shown on each competitor’s adjudication sheet.

iii) Competition: The Competitors are assessed under the following categories:

  • Accuracy and Fluency -  55
  • Information - 25
  • Poem or Story - 20 (Singing a song is not acceptable as a substitute for the poem / story).

Note: The ‘Information’ Section is adjudicated as follows:

  • Competitors U-9 will be expected to have knowledge of Comhaltas.
  • Competitors U-11 and U-13 will be expected to have knowledge of Comhaltas and the Gaelic Athletic Association.
  • Competitors U-15 and U-18 will be expected to have knowledge of Comhaltas, The Gaelic Athletic Association, Conradh na Gaeilge, Glór na nGael, RnaG, TG4 and Údarás na Gaeltachta.

Basic info is sufficient..In the case of Comhaltas emphasis will be on local Comhaltas activity.

iv) Duration: The duration of time allocated to each competitor is as follows: inclusive of the poem or story extract, which is no more than 2 mins.

Age Group G: U-9: 6-7 Minutes                     Age Group H: 9-11: 6-7 Minutes

Age Group I: 11-13: 9-10 Minutes                  Age Group J: 13-15: 9-10 Minutes

Age Group K: 15-18; 11-12 Minutes

Ceisteanna Ginearálta

Aois Faoi 12

Cad is ainm duit?/Conas atá tú? /Cén aois tú?/Cá bhfuil tú i do chonaí?/Inis dom faoi d’áit chónaithe /Cé mhéad i do chlann?/Cén obair a dhéanann do dhaidí/do Mhamaí/An gcabhraíonn tú le daidí/le mamaí sa bhaile?/Cén rang ina bhfuil tú?/Cén scoil ina bhfuil tú?/Cén ábhar is fearr leat? /Inis dom faoi do Chaitheamh Aimsire?/An imríonn tú spórt ar scoil?/An seinneann tú ceol ?/An bhfuil suim agat sa teilifís? /Teilifís/An maith leat a bheith ag léamh?An bhfuil peata agat?/ An maith leat Gaeilge / Cén obair a dhéanann an Comhaltas?

Aois 12 - 15

Cad is ainm duit?/Conas atá tú?/Cén aois tú?/Cá bhfuil tú I do chonaí?/Inis dom faoi d’áit chónaithe?/An bhfuil aon stair ag baint le d’áit chónaithe? / Cé mhéad i do chlann?/Cén obair a dhéanann do dhaidí/do Mhamaí/An gcabhraíonn tú le daidí/le mamaí sa bhaile?/Cén rang ina bhfuil tú?/Cén scoil ina bhfuil tú?Cén ábhar is fearr leat? Inis dom faoi do Chaitheamh Aimsire?/An imríonn tú spórt ar scoil?/An seinneann tú ceol /Teilifís/An maith leat a bheith ag léamh?/Cén leabhar tí le déanaí? /  Cén údar is fearr leat?/An bhfuil peata agat?/An bhfaca tú scannán le déanaí? / Cé hiad na haisteoirí a bhí ann? / An maith leat Gaeilge / Cén obair a dhéanann an Comhaltas?

Is féidir teacht ar dánta sa leabhar – “Dánta agus Scéalta” curtha in eagar ag Mícheál Ó Rúanaí