Irish beginner conversation:

A: Dia duit, a Iarfhlaith. Hello Jarlath.
J: Dia is Muire duit a Antaine. Hello Antaine.

A: Cad é mar atá cúrsaí leat? How are things with you?
J: Go maith, níl caill ar bith orm, buíochas le Dia. Good, no complaints, thank God. Cad é mar atá tú féin? What about yourself?

A: Tá mé go measartha, mar athrú. I’m middling, for a change. Cad é atá tú a dhéanamh anocht? What are you doing tonight?
J: Rud ar bith, leis an fhírinne a rá. Cén fáth/ Cad chuige? Nothing at all, to tell the truth. Why?

A: Tá cúpla ticéad agam do Cheolchoirm Beoga sa Chultúrlann anocht agus bhí mé ag smaoineamh go dtiocfadh linn dhul chuige. I’ve a couple tickets for Beoga’s concert in the Cultúrlann tonight and I’m thinking we could go.
Ar mhaith leat dhul? Tá an grúpa sin ar fheabhas. Would you like to go? They are an excellent group.
J: Cá bhfuair tú na ticéid sin? Where did you get the tickets?

A: Fuair mé ó Mháire iad mar níl sí abalta a dhul. I got them from Máire but she is unable to go.
J: Cá mhéad atá orthu? How much are they?

A: Tá siad saor in aisce. Thug Máire dom(h) iad. They are free. Máire gave them to me.
J: Cothrom na féinne do Mháire, maith an bhean. Fair play to Máire, good woman.

A: An rachaidh tú? Will you go?
J: Rachaidh cinnte
Of course I’ll go

A: Beidh oíche mhór againn, cinnte. It’ll be a great night for sure.
J: Feicfidh mé ar ball. See you later.

A: Slán go foil. Bye for now.
J: Slán agus beannacht. Bye and all the best.

Phrase of the week:
Ta mé i bponc. I’m in a fix/I’m stuck.