CEOLANN, LEAC-SNÁMHA
CEANN ÁRAS CULTÚIR TRAIDISIÚNTA
I gCIARRAÍ THUAIDH“Comhra cois tine le tae agus brioscaí sa leabharlann gaeilge”

Sin mar atá an Ghaeilge ag dul chun cinn i gCeolann Leac Snámha le tamall. Tá tuismitheoirí agus páistí scoile ag foghlaim le chéile agus ag baint sult agus taitneamh as na ranganna agus an leabharlann atá againn anois. Rud nua is ea an saghas múinteoireacht seo i Leac Snámha agus de réir an éileamh a bhí ar anuraidh agus an suim atá timpeall na h-áite i mbliana, níl ár dteanga i mbaol faoi láthair.  Comh maith leis na ranganna, tá leabharlann Gaeilge bunaithe sa Cheolann le cabhair airgid ó Meitheal, bronntanas leabhair ó Leabharlann Co. Chiarraí agus bronntanas leabhair ó Eamon Ó        h-Argáin. Is breá an suim atá ag na páistí ‘sna leabhair. Tosú mhaith leath na hoibre.

Tá an leabharlann agus na ranganna ag rith láimh ar lámh agus le tae, caife, comhrá agus cairdeas bíonn scléip agus Gaeilge ann i gcónaí agus le cúrsaí mar sin tá an saol go breá ar fad. Tá na leabhair go léir le fail soar in aisce gach Lúain idir seacht agus a h-ocht. Tabhair cúirt isteach, beidh fáilte róimh am ar bith.

SEAN RÁITEAS;

Labhair Gaeilge Anois , Is Labhair í go Deó, Is Beidh Éire Anois, Mar a Bhí Sí Fadó


The Irish language library in Ceolann, Lixnaw, was set up with the help of a presentation of Irish books from Kerry Co. Library and Eamon Ó h-Argáin and funding from Meitheal. With Irish books by all the great Kerry writers, purchased where available, to bring our numbers to between six and seven hundred books at present. All these books are suitable for young and old alike, with great demand from the youngsters for the funny books, all of which are available free of charge, every Monday evening at the Irish classes between seven and eight o’clock. Come to visit, you will be welcome anytime.

OLD SAYING;

Speak Irish Now, Speak It Always, Then Ireland Will Be, Like It Was Long Ago  ..